Masožravky

Tučnice (Pinguicula)

Tučnice jihovýchodu USA tvořící jednotvaré listové růžice

Tyto tučnice rostou na požárových savanách v nížinách teplého jihovýchodu USA společně s masožravými rostlinami rodůPinguicula caerulea Sarracenia a Dionaea. Rostliny vegetují celoročně a v době zimních poklesů teplot pouze omezí růst. Rostou na trvale vlhkém kyselém písčitě-slatinném substrátu nebo někdy i v čistém písku, v rozvolněných borových lesích, poblíž potoků a na prameništích, na výsluní, ale častěji jsou stíněny okolní vegetací, složenou převážně z vlhkomilných trav. Lokality ovlivňuje vlhké a teplé přímořské podnebí. V zimě zde jen ojediněle mírně mrzne. Tyto nádherné rostliny jsou v našich sbírkách stále bohužel velmi vzácné, avšak jejich pěstování není až tak obtížné.

Fotogalerie

Pinguicula caerulea Pinguicula caerulea Pinguicula caerulea Pinguicula caerulea Pinguicula caerulea
Pinguicula caerulea Pinguicula ionatha Pinguicula ionatha Pinguicula lutea Pinguicula lutea
Pinguicula planifolia Pinguicula planifolia Pinguicula planifolia Pinguicula primuliflora Pinguicula pumila

Fotogalerie » Karibské tučnice

Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"
Pinguicula filifolia
"violet flower"