Masožravky

Kdo jsme

Ing. Kamil Pásek se věnuje pěstování a sbírání masožravých rostlin již přes 25 let. Za tuto dobu shromáždil rozsáhlou světovou kolekci masožravých rostlin čítající několik stovek druhů. Unikátní soukromá sbírka obsahuje několik tisíc individuálních rostlin, které jsou celoročně umístěny na ploše přes 120 m2, vytápěného, speciálně řešeného a automatizovaného skleníku a také v dalších prostorách. Mnohé exempláře z kolekce jsou naprostými unikáty nejenom v ČR a nejsou doposud pěstovány jinými pěstiteli. Díky metodě in-vitro (pěstování rostlin ve sterilních podmínkách ve skle) deponuje a rozmnožuje několik stovek položek i chráněných a kriticky ohrožených druhů.

Tato jedinečná kolekce a zejména neustálé přebytky rostlin vytvořily základ pro jejich zpřístupnění a prodej dalším zájemcům, kteří se tak díky tomu mohou těšit a radovat z nových kytiček a neobvyklého koníčku. Pro K. Páska se tento koníček stal již dávno životním posláním a masožravým rostlinám se nyní věnuje jen profesionálně, jako jediný pěstitel v České republice. Váží si však i oboustranné spolupráce a podpory od jiných pěstitelů a sběratelů masožravých rostlin.

Ing. Kamil Pásek je členem světových organizací zabývajících se masožravými rostlinami ICPS (International Carnivorous Plants Society), GFP (Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen) a CCPS o.s. - České společnosti pěstitelů masožravých rostlin. Je více než v přátelském kontaktu s význačnými světovými autoritami a pěstiteli těchto impozantních rostlin. Je autorem knihy Masožravé rostliny - podrobný návod k pěstování (vydala Grada v roce 2006 a 2008) a spoluautorem článků publikovaných v zahraničním i českém odborném tisku a dále pak spoluautorem knihy Masožravé rostliny (2003; nakladatelství Sursum). Uskutečnil mnoho úspěšných cest za masožravými rostlinami na jejich přírodní stanoviště, aby je tak mohl lépe studovat a fotografovat v jejich domovině.

Naše význačné projekty a realizace z poslední doby:

Pro Dr. L. Adamce (Botanický ústav AV ČR; Třeboň) deponujeme a rozmnožujeme vlastní sterilní kultury několika vzácných a ne lehce pěstovatelných forem Aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa), které slouží pro další výzkum této vzácné vodní masožravé rostliny. Podíleli jsme se na optimalizaci speciálního média pro úspěšnou in-vitro kultivaci tohoto druhu. Taktéž udržujeme pro BÚ záložní kolekci zvláště chráněných druhů masožravých rostlin z flóry ČR.

Dodávka mnoha druhů vzácných masožravých rostlin pro výsadbu v novém a impozantním skleníku Fata Morgana, Botanická Zahrada Praha. Rostliny dodány v letech 2002-2004 a 2009, byly vysazeny do expozic. BZ Praha má obrovskou kolekci masožravých rostlin i velký potenciál; a návštěvníkům se tak dostane příležitost vidět mnohé rostliny jako ve volné přírodě. Unikátní chlazený skleník zpřístupní pohled i na neobyčejné jihoamerické rostliny stolových hor – vzácné heliamfory a horské druhy asijských láčkovek.

Výstava masožravých rostlin – Ostravské muzeum ve spolupráci s K. Páskem (podzim 2003). Aranžovaná výstava masožravých rostlin z kolekce Kamila Páska, L. Sedláčka a UP Olomouc v historických prostorách Staré radnice. Za 5 dnů jejího konání, výstavu shlédlo asi 1500 návštěvníků.

Dodávka masožravých rostlin pro Botanickou zahradu Tábor (2002,2003,2004, 2009). Pravidelně dodáváme rostliny i pro tuto BZ, jejíž kolekce masožravek se slibně rozvíjí.

Realizace a pravidelná údržba paludária s masožravkami pro komika a baviče Petra Novotného (2002, 2003, 2004). Zadání nebylo jednoduché. Postavit kompletní osvětlenou vitrínu a osadit ji především masožravými rostlinami, a to za zásadní podmínky následné minimální údržby a dohledu. Vlastní celoskleněná část je posazena na železném rámu. Pozadí s tvarovanými kapsami osazenými rostlinami je tvořeno realistickou imitací pískovce. Po zadní stěně stéká filtrovaná voda a zajišťuje tak nepřetržitou zálivku vysazených rostlin. Ultrazvuková jednotka v pravidelných intervalech produkuje mlhu, pravidelné proudění vzduchu zajišťuje sofistikovaný ventilační systém. Speciální lampy poskytují dostatek světla a vhodné spektrum pro kvalitní růst rostlin. Rostlinám se zde daří, jak je zřejmé ze snímků.

Pravidelná výměna rostlin s Botanickou zahradou Liberec. Mimo jiné, darována Roridula gorgonias s klopuškami Pamerideae marlotii Dr. M. Studničkovi, řediteli BZ (2003). Díky velkorysosti pana ředitele jsme získali několik vzácných exemplářů rodu Pinguicula a Utricularia, které obohatily naši sbírku. Netřeba připomínat že v Liberci je jedna z největších kolekcí masožravých rostlin a Dr. M. Studnička je jeden z největších světových znalců v oboru.

Naše plány:

Kultivace vzácných a ohrožených druhů masožravých rostlin

Ačkoliv máme velkou zkušenost s pěstováním většiny druhů masožravých rostlin, stále ještě neumíme všechny dobře pěstovat a množit. Projekt je zaměřen na kultivaci vybraných "obtížných" druhů MR a jejich rozšíření mezi všechny zájemce.

Kultivace masožravých rostlin in-vitro

Máme přístup do laboratoře a zabýváme se výzkumem růstu a množení masožravých rostlin in vitro. Náš výzkum spočívá v inicializaci kultury, ve výzkumu a optimalizaci růstových médií, podmínek a kultivační metody.

Mapování českých a slovenských lokalit masožravých rostlin

Tento projekt probíhá již od roku 1992. Od této doby se nám podařilo shromáždit několik desítek údajů o výskytu masožravých rostlin na území bývalého Československa. Přesto však stále shromažďujeme nové informace.

Databáze literárních údajů o masožravých rostlinách

Již několik let shromažďujeme veškeré publikované informace o masožravých rostlinách v ČR a SR. Našim cílem je zpracovat a utřídit veškeré informace od digitální podoby a publikovat je na CD nebo internetu.

...a toto zdaleka není vše! Děkujeme Vám za jakoukoliv pomoc!