Masožravky

Rosnatka (Drosera)

Rosnatky subtropické a tropické

Rosnatky z této skupiny rostou běžně v tropech a subtropech Afriky, střední a jižní Ameriky, Asie a Austrálie, a to pouze na stanovištích se stále nebo sezónně vysokou půdní vlhkostí. Podnebí bývá natolik mírné a vyrovnané, že umožňuje celoroční nebo sezónní přežití asimilačních orgánů. Časté jsou změny denních a nočních teplot - během dne teploty vystoupí i na 40°C, zatímco v noci mohou poklesnout až k 0°C. Případné trvalé chladnější období se projevuje jen útlumem listů, avšak rostliny nezatahují. Úplné vyschnutí substrátu má pro většinu druhů katastrofální následky a populace těchto rostlin se obnovují ze semen. Některé druhy mohou tedy vegetovat jako letničky. Tyto druhy vyžadují dostatek světla a nesnášejí zástin ani konkurenci jiných rostlin. Preferují kyselé a chudé písčité, rašelinné a slatinné půdy. Proto se uchylují na trvale vlhké rašeliniště a slatiniště, mokvavé mechaté skály a někdy i na slabě zarostlé náplavy toků. Velmi nenáročná skupina rosnatek, vhodná zejména pro začátečníky. Bezproblémově pěstovatelné! Zvláštní skupinou s poněkud odlišnými ekologickými požadavky jsou africké caulescentní rosnatky. Tyto rosnatky se vyskytují především v hornatých oblastech Jižní Afriky. Zatímco některé druhy rostou celoročně, jiné výrazně omezují, nebo zastavují růst při úplném letním vyschnutí substrátu. V těchto nepříznivých podmínkách nadzemní části rostlin hynou a rostliny přežívají období déle trvajícího letního sucha ve formě ztlustlého kořene. Jakmile sucha pominou a přijdou první srážky, rostliny obnovují svůj růst. Rostou na sezónních, nebo trvalých mokřadech, prameništích a březích potoků v kyselé, chudé písčitě-kamenité rašelinné a jílovité půdě. Denní teploty dosahují až 40°C. Časté jsou noční poklesy teploty i k 0°C, někdy může i slabě mrznout. Skutečně impozantní a většinou vystoupavé rostliny s velkými květy, které jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší pěstitele.

Fotogalerie » Rosnatky subtropické a tropické

Drosera aliciae Drosera ascendens Drosera burmannii Drosera burmannii Drosera burmannii
Drosera banksii Drosera banksii Drosera capensis Drosera capillaris "Florida, USA" Drosera cistiflora
Drosera cistiflora Drosera cistiflora Drosera communis "Brazil" Drosera cuneifolia Drosera dielsiana
Drosera esterhuyseniae Drosera graminifolia Drosera hamiltonii Drosera chrysolepis Drosera chrysolepis
Drosera indica "Katherine NP" Drosera indica Drosera madagascariensis Drosera madagascariensis Drosera montana var. montana
Drosera montana var. schwackei Drosera montana var. tomentosa Drosera montana var. tomentosa Drosera neocaledonica Drosera neocaledonica
Drosera pauciflora Drosera pilosa Drosera regia Drosera regia Drosera regia
Drosera roraimae Drosera roraimae Drosera sessilifolia Drosera slackii Drosera slackii
   
Drosera trinervia Drosera venusta