Masožravky

Genlisea (Genlisea)

Genliseje jsou velmi vlhkomilné, celoročně rostoucí, pozemní rostliny, přizpůsobené i k dlouhodobému růstu pod vodou při mělkém zaplavení. Chytají zemní miniaturní živočichy do důmyslně šroubovitě srolovaných podzemních pastí. Rostou na trvale mokrých stanovištích v tropech a subtropech v Africe, a v jižní a střední Americe. Vyskytují se zpravidla v otevřených formacích tvořených krátkostébelnými travami, rostlinami šáchorovitými, dalšími vlhkomilnými bylinami a světlým rozvolněným keřovým patrem. Na chudých, silně písčitých humózních půdách se s genliseami často vyskytují rosnatky, rašeliníky a řasy. Genliseje nejčastěji vyhledávají hornatá území, kde se vyskytují v mlhavých a stále vlhkých polohách, ve výškách kolem 2000-2500 m n. m. Za vlhkostně příznivých podmínek sestupují i do poloh podstatně nižších. Genliseje se dají úspěšně pěstovat v uzavřených vitrínách společně s ostatními tropickými MR. Jednoduše pěstovatelné, avšak v kultuře stále velmi vzácné!

Fotogalerie

Genlisea africana Genlisea aurea Genlisea aurea Genlisea filiformis Genlisea filiformis
Genlisea lobata Genlisea margaretae Genlisea pallida Genlisea pallida Genlisea pygmaea
Genlisea violacea Genlisea violacea - trap Genlisea violacea Genlisea violacea Genlisea violacea
Genlisea lobata x G. violacea Genlisea lobata x G. violacea Genlisea lobata x G. violacea Genlisea lobata x G. violacea Genlisea lobata x G. violacea