Masožravky

Tučnice (Pinguicula)

Evropské, asijské a jihoamerické nezatahující tučnice

Tato skupina obsahuje druhy, které jsou i během zimy stále zelené a pouze utlumují růst. V západní Evropě roste P. lusitanica, což je drobná tučnice, vyhledávající kyselý nebo alkalický substrát. Roste na rašeliništích, mokrých vřesovištích a Pinguicula crystallina subsp. hirtifloraskalách, v nížinách a pahorkatinách na výsluní, nebo stíněná ostatními rostlinami. Většinou se chová jako letnička a její populace se každoročně obnovuje ze semen. Ve Středozemí roste P.hirtiflora a P.crystallina. Tyto tučnice vyhledávají trvale vlhké a holé vápencové nebo čedičové vertikální stěny na skalách a v soutěskách, kterými většinou protéká potok nebo pramen. Protékající voda často neustále smáčí povrch rostlin. Rostou na výsluní, částečně stíněny, ale vyskytují se i v úplném stínu pod převisy. Teplotně jsou tato místa ovlivněna středomořským klimatem a typickým chladnějším skalním a vlhkým biotopem. Na lokalitách v zimě nemrzne. Při zimním poklesu teploty rostliny omezují růst. V létě jsou teploty v uzavřených sklaních kaňonech do 18°C, na výsluní mohou být vyšší (do 27°C) (avšak vodou smáčená skála nebo plocha kolem rostlin má teplotu podstatně nižší!), pravidelné jsou noční poklesy teploty pod 10°C. Velmi atraktivní a vzácné, ale ne vždy jednoduše pěstovatelné.

Fotogalerie

Pinguicula antartica Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora "Albania" Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora Pinguicula crystallina subsp. hirtiflora "Roya Valley, France"