Masožravky

Láčkovka (Nepenthes)

Nejrobustnější masožravé rostliny vyskytující se v tropických deštných lesích Asie - zejména Bornea a Sumatry. Koření v zemi a šplhají za světlem do korun stromů, nebo se plazí po povrchu, a někdy rostou i epifyticky. Většinou jsou to 1-20 m dlouhé liány, které však v omezených podmínkách v bytové kultuře dorůstají jen minima své skutečné velikosti. Hmyz a někdy i drobné hlodavce lapají do láček - konvic, dlouhých a baňatých i 40 cm, různého tvaru a zabarvení, umístěných na konci listů. Láčkovky rostou v pásmu tropického deštného lesa a vyhovuje jim stálé vlhké porostní mikroklima. Současně jsou však světlomilné, a proto upřednostňují okraje lesů při vodních tocích, břehy močálů, řídce zarostlé svahy kopců, bažinaté pralesní světliny a rozvolněné porosty horských pralesů, avšak mohou růst i ve stínu. Vyhledávají nejvlhčí partie a vyskytují se v mlhami bohatých polohách. Také mohou růst na stále vlhkých vápencových a pískovcových převisech, na pobřeží moře, v písčitých, ale i v jílovito-hlinitých alkalických substrátech. Podle výskytu se liší teplotními nároky. Druhy vysokohorské jsou chladnomilnější (prům. denní teplota 15°C), zatímco nížinné snesou i teploty vyšší (prům. denní teplota 22-27°C). Pravidelné jsou poklesy nočních teplot na 5-15°C. Půda bývá často vzdušná a chudá na živiny. Četné jsou i sezónní deště, které živiny vyplavují. Láčkovky se snadno pěstují v pokojové vitríně nebo skleníku, kde rychle a spokojeně rostou a často tvoří dostatek vybarvených pastí.

Fotogalerie

Nepenthes aff. gracilis Nepenthes aff. gracilis Nepenthes ampullaria Nepenthes ampullaria "red form and green form" Nepenthes bicalcarata
Nepenthes bicalcarata Nepenthes campanulata Nepenthes ephippiata Nepenthes fusca Nepenthes glabrata
Nepenthes hamata Nepenthes hamata Nepenthes inermis Nepenthes khasiana Nepenthes macrophylla
Nepenthes macrophylla Nepenthes madagascariensis Nepenthes maxima Nepenthes mira Nepenthes mirabilis
Nepenthes northiana Nepenthes ovata Nepenthes pectinata Nepenthes rajah N. reinwardtiana "Bario, Borneo"
Nepenthes sanguinea Nepenthes sibuyanenesis Nepenthes spectabilis Nepenthes talangensis Nepenthes tentaculata
Nepenthes tentaculata Nepenthes thorelii Nepenthes thorelii Nepenthes truncata Nepenthes (mirabilis x ampullaria) x rafflesiana
Nepenthes 'Dormaniana'