Masožravky


Poděkování

Děkuji všem přátelům a spolupracovníkům, kteří se jakoukoliv formou podíleli na obsahu a vzniku tohoto webu. Velmi si vážím Vaší velkorysé pomoci.

Děkuji také všem kolegům, se kterými mám možnost sdílet naši společnou zálibu – pěstování masožravých rostlin. Děkuji Vám mnohdy za bezzištnou pomoc v minulých letech, za Vaši neomezenou podporu a vzácný rostlinný materiál.

V neposlední řadě si velký dík zaslouží i naši věrní zákazníci a sponzoři; bez jejich podpory a důvěry v naši práci, bychom nemohli náš koníček rozvíjet jako doposud.

Chtěl bych Vás všechny ujistit, že navzdory několika málo lidem, jejichž programem je závist, zášť a pomluvy, se budeme snažit být v oboru stále nejlepší jako doposud.

Děkuji všem za důvěru a přeji Vám jen mnoho radostí z Vašeho atraktivního koníčku.

Ing. Kamil Pásek
www.masozravky.com