Masožravky


Autorská práva

Veškeré zde publikované texty, fotografie i grafické zpracování jsou předmětem autorského práva a nesmí být jakkoliv použity či modifikovány bez našeho písemného svolení. Autorem textů, pokud není uvedeno jinak je Kamil Pásek. Fotografie jsou dílem mnoha autorů a zhotovili je zejména: Kamil Pásek, Jaroslav Neubauer, Jaroslav Liška, Jan Flísek, Petr Dzik, Miroslav Holub, Rostislav Šimek, Romana a Vlastik Rybkovi, Lubomír Adamec, Václav Špilar a Jan Holub. Drtivá většina fotografií byla pořízena v kolekci Ing. Kamila Páska, zbytek pak ve volné přírodě, nebo u jiných pěstitelů masožravých rostlin. Autoři perokreseb jsou: Vít Čejka, Blanka Šponarová, Jan Stenička, Ivan Pencák a Dana Barvová. Exkluzivní grafický návrh stránek a programování webu vytvořili Lukáš Vician a Peter Melaga.

Reprinty dříve publikovaných článků, zejména pak z Časopisu Živa, byly publikovány se souhlasem autorů článků. Taktéž elektronická verze knihy Masožravé rostliny byla zhotovena s laskavým souhlasem autora Dr. Miloslava Studničky.

Překlady zahraničních textů z časopisů byly provedeny po předchozím souhlasu autorů článků a vydavatele (např. ICPS pro Carnivorous Plant Newsletter), především panem Zdeňkem Žáčkem. Překlady částí knih A. Lowrieho: Carnivorous Plants of Australia, byly provedeny po laskavém souhlasu autora Kamilem Páskem.

Bezúplatné použití našich fotografií a textů je možné pouze pro nekomerční účely (např. studentské práce, apod.), avšak vždy po našem písemném svolení. Vždy je také nutné uvést jako zdroj adresu www.masozravky.com a konkrétního autora. Pro komerční použití nás prosím kontaktujte s Vašimi přesnými požadavky. Spojíme Vás s konkrétním autorem. Komerční i exkluzivní použití našich fotografií nebo textů je úplatné. Ceny jsou přiměřené.