Masožravky


Výstava: Masožravé rostliny a jejich bydliště

Pozvánka na jedinečnou výstavu v prostorách Botanické zahrady města Liberec, kterou jsem měl tu čest také navštívit. (6. dubna 2010)
Koncem března mi ve schránce přistála originální pozvánka na slavnostní vernisáž k zahájení unikátní výstavy fotografií masožravých rostlin. Takovéto pozvání jsem nemohl odmítnout a tak v sobotu 3. dubna jsem vyrazil do liberecké Botanické zahrady.A protože jsem si přivstal, stihl jsem ještě návštěvu jedné lokality na Českolipsku, kde právě raší přezimovací pupeny tučnice české (Pinguicula bohemica) - našeho jediného masožravého endemitu. Návštěva to byla bohužel rozpačitá.K lokalitě se ještě někdy fotograficky a komentářem vrátím, protože její "údržbu" prováděnou natěšenými amatéry ze sdružení Darwiniana považuji za velmi nešťastnou a pro tučnici českou zbytečnou. Naštěstí jsem však nalezl rostliny i na plochách, kde se nikdo takto společensky nerealizuje a tam snad rostliny zůstanou zachovány! V mnohém jim významně pomáhají přítomná divoká prasata, která narozdíl od rádoby "povolaných" lidí vědí neomylně a přesně, co takováto tučnice k přežití vlastně potřebuje! ;-)Ale pojďmě raději do Liberce, mekky pěstitelů masožravých rostlin, kde jsem dorazil před druhou hodinou. Tam to bylo mnohem veselejší! Rychle jsem si prohlédl skleníkové i venkovní expozice. Potěšilo mě probouzející se rašeliniště i právě kvetoucí heliamphora v mlžném "okně" zprostředkovávajícím pohled na vegetaci stolových hor. Skvělý nápad, ale o tom už jsem tady kdysi psal.Před výstavním sálem se nás sešlo asi 40 pozvaných na tuto akci, samé celebrity. :-) Výstavu slavnostně zahájil Dr. Miloslav Studnička, ředitel botanické zahrady (na snímku uprostřed).Součástí zahajení byl i křest "katalogu" k výstavě, což je při zbytečné skromnosti a ve skutečnosti, naprosto špičková fotografická publikace se 180 unikátními fotografiemi masožravých rostlin, tedy zejména těmi, které mají možnost shlédnout návštevníci výstavy. Mimochodem je k dostání na pokladně BZ.

Křestu publikace se zhostil sám primátor Liberce pan Jiří Kittner a šéfredaktorka časopisu Živa paní Jana Šrotová. Další důkaz o tom, že se jedná o prestižní akci a že v Liberci má botanická zahrada díky svému renomé mnoho příznivců.

Pan profesor Jeník (na snímku v levo) poté pronesl slavnostní řeč.Ve výstavním sále pak mají možnost návštěvníci obdivovat fotografie 31 (!!!) autorů. Všechny fotografie byly pořízené v přírodě a o to je jejich cena vyšší. To, že se podařilo tolik krásných záběrů organizátorům shromáždit pro jednu střechu, považuji za malý zázrak.Kromě mnoha desítek dalších fotografií, tak na snímcích můžete vidět třeba chilskou Drosera uniflora.....a nebo brazilskou Drosera graminifolia. Vše doplněno špičkovými komentáři z pera zkušeného botanika.Naprosto parádním špekem jsou třeba tyto kubánské tučnice. ....a tak dále. Musím přiznat, že ačkoliv se těmto rostlinám věnuji již tolik let, netušil jsem, že v době internetu, mě může nějaká fotografie unikátně překvapit. Ó, jak jsem se mýlil. Organizátorům se podařilo shromáždit i unikátní zaběry stále nedostupných druhů, a mnohé z nich jsem opravdu viděl prvně v životě.Výstavou jsem se kochal téměř dvě hodiny s občasnými odskoky k rautovnímu stolu. Za "úlovek" dne ale považuji tuto mexickou bublinatku Utricularia regia, popsanou teprve v loňském roce. Čerstvá to novinka!Co říci závěrem. Kromě spolupořadatelů akce Botanické zahrady v Liberci a časopisu Živa provedli vlastní realizaci této výstavy panové Martin Spousta a Jan Franta. A musím přiznat, že odvedli naprosto skvělou a profesionální práci, za kterou jim patří velké poděkování. Z mého pohledu tak měla výstava pouze jedinou chybu a to, že tam nejsou moje úžasné snímky! Do této vzácné společnosti by se jistě nadmíru hodily. :-)))

A pokud i vy budete mít cestu do Liberce do konce června, pak vřele tuto výstavu doporučuji. Další informace pak naleznete tady.