O nás


www.masozravky.com

Korespondenční adresa provozovatele:
 
Kamil Pásek
Sokolovská 1331/49
70800 Ostrava - Poruba
IČO 73031682

Tel: +420603215739
e-mail: mr@masozravky.com
 
(Na této adrese nemáme prodejnu!)

Odborný poradce pro konzultace ohledně pěstování a sortimentu:
Ing. Kamil Pásek, Ostrava. Tel: +420 603215739

e-mail: kamil.pasek@seznam.cz
 

Naše firma (www.masozravky.com) působí trhu s masožravými rostlinami mnoho let a za tuto dobu si vydobyla uznání mnohých pěstitelů ale i odborníků z oboru. Většinu našich aktivit tvoří vlastní pěstování a množení masožravých a exotických rostlin, publikační a vzdělávací činnost, návštěvy lokalit v přírodě a účast na výstavách v cizině i doma.

Masozravky.com vznikly již před mnoha lety jako splnění snu jednoho nadšence, který si neváhal pro svoji profesní cestu zvolit dráhu profesiálního pěstitele masožravých rosltin. Uskutečnil si tak svůj sen dělat v životě práci, kterou však stále povazuje především za svoji největší zálibu, koníček a lásku.

Ve své podstatě masozravky.com nejsou typickou komerční „továrnou“ specializují se na množení rostlin ve velkém a maximalizaci profitu. Tržby jsou pro nás důležité jen do té míry, aby nám pokrývaly náklady na naši další činnost. Přesto jsme vděční za každou objednávku, kterou se nám podaří získat a děkujeme za ni. Až na pár vyjímek, tedy  nabízíme k prodeji jen omezené přebytky vzácnějších rostlin ze své produkce. Občas však množíme vybrané rostliny i pro veloodběratele a poskytuje konzultační služby amatérským i profesionálním pěstitelům. Na první místo však řadíme budování a udržování vlastní špičkové privátní sbírky rostlin a neustálé poznávání všemožných zástupců skupiny masožravých a jiných exotických rostlin, s důrazem na pochopení tajemství jejich úspěšného pěstování. Neustálé výzvy v podobě nových a nesnadno pěstovaných druhů, jsou hnací silou našeho dalšího počínání.

Téměř celý zisk z prodejních aktivit je opět investován do nákupu nových rostlin, cest za poznáním a krásou tajemství přírody, ale zejména do dalších experimentů s pěstováním a množením těchto tajemných rostlin. Výsledky z této práce jsou pak patrné v dalším zpřístupňování vzácných a doposud nepěstovaných druhů všem zájemcům v našich nabídkách, což v konečném důsledku vede k ochraně těchto druhů na přírodních lokalitách před jejich nelegálním sběrem. Snažíme se také přispět k bližšímu poznání těchto rostlin vlastní publikační činností a tam, kde nám to naše znalosti a dovednosti dovolí i vědeckou prací a nebo alespoň pomocí. Tím, že si od nás objednáte, podpoříte dobrou vec!

V současné době provozujeme 1 celoročně užívaný skleník, 2 sezónní fóliové skleníky a venkovní kultivace, několik separátních kultivační místosti a vlastní plně vybavenou laboratoř pro množení rostlin in-vitro. Spolupracujeme také s řadou světovně známých pěstitelů, znalců rostlin, vědců a botanických zahrad a velmi s vážíme oboustranné pomoci a vzájemného přátelství! 

Masozravky.com zavedly jako první na světě a masově rožšířily do kultury mnoho druhů do té doby velmi vzácných masožravých rostlin a doufáme, že v tom budeme dále pokračovat. Toto by však nebylo možné bez aktivní pomoci od přátel z domova i celého světa, kteří cestují a objevují nové či pro vědu ztracené druhy v čím dál rychleji mizejícící přírodě a neváhají eticky sebrat několik málo semen a ty nám poskytnout k dalšímu množení. 

Děkujeme jim tedy za tuto laskavou a velkorysou pomoc, ale i všem dalším pěstitelům těchto rostlin, kteří s námi sdílejí tuto společnou zálibu. Bez Vašeho přispění by naše práce včetně zachování těchto druhů po další  generace nebylo možné!

Co můžou www.masozravky.com nabídnout právě vám:

Přebytky masožravých rostlin a jejich semena
Množení druhů v podmínkách in-vitro (v omezeném množství i na zakázku pro velkoodběratele)
Vlastní program šlechtění nových kultivarů
Výměnu masožravých rostlin, semen a sterilních in-vitro kultur
Profesionální konzultace a know-how (kultivace a metody, komercionalizace druhů, perspektivy, zprostředkování kontaktů na jiné pěstitele nebo profesionální producenty těchto rostin, apod.)
Kvalitní fotografie masožravých rostlin pro publikace, reklamu a prodej
Průvodcovské služby po lokalitách masožravých rostlin (USA, Západní a Střední Evropa, Malaysie a Indonésie, apod.)