Využití dravých hub

Zájem o využití dravých hub se odvíjí od dávno známé zkušenosti, že zvýšení počtu háďátek v prostředí (např. po zeleném hnojení) je následováno zvýšenou aktivitou houbových predátorů. Bohužel se ale ukazuje, že praktické použití těchto hub v biokontrole parazitických hlístů je potřeba splnit anebo nějakým způsobem obejít minimálně tři obtížné podmínky. První závažnou překážkou je zajištění přežití inokula houby v nativní populaci hub. Velmi často dochází k tzv. fungistatickému efektu, kdy je ztíženo klíčení spor dravých hub a dochází také k lyzování jejich klíčních hyf. Druhou podmínkou je, že houba musí být schopna zareagovat přesně v okamžiku, kdy dochází k přemnožení škůdců  a třetí je zajištění přítomnosti a aktivity dravé houby po celou dobu růstu plodiny. Je evidentní, že splnění těchto podmínek není jednoduché a hlavně levné a přes celou řadu pokusů je pozitivních výsledků zatím poskrovnu a často je potřeba opakované použití ochranného prostředku s propagulemi dravých hub.

Jako klasické případy použití lze jmenovat např. komerční přípravky s Arthrobotrys superba a dalšími druhy hub proti fytofágním háďátkům parazitujícím na koříncích a jiných orgánech zemědělských plodin. Např. Arthrobotrys irregularis je součástí přípravku Royal 350, který byl s úspěchem použit proti háďátkům z rodu Meloidogyne na rajčatech a okurkách. Jako doplňkové látky mohou být používány některé nematocidy a hnojiva (pro zvýšení vitality rostlin). Dále jsou dravé houby s úspěchem  používány (např. Arthrobotrys superba - jako hlavní složka přípravku Royal 300) v pěstírnách hub, zejména žampiónů, kde může dojít k velkým škodám způsobených mykofágními háďátky, např. druhem Ditylenchus myceliophagus, která napichují hyfy pěstovaných hub a vysávají jejich obsah.  V posledních letech je s úspěchem používána Duddingtonia (Arthrobotrys) flagrans proti parazitickým střevním hlístům hovězího dobytka, ovcí a koní. Používají se chlamydospory houby, které se nechají projít zažívacím traktem zvířat, posléze na trusu zvířat vytvoří mycelium s pastmi, které chytají larvy parazitů a zabraňují tak dalšímu šíření nákazy.

Home

www.masozravky.com