Seznam vyobrazení

(SM- světelný mikroskop, SEM - skenovací elektronový mikroskop, TEM - transmisní elektronový mikroskop)

 

 

Acaulopage pectospora 1

SM, chycený vířník, vyplněný trávicími

hyfami

 

Dactylella leptospora1

TEM, fixní oko, podélný řez

         

Arthrobotrys anchonia 1

SEM; háďátko chycené do škrtících ok

 

Dactylella leptospora 2

TEM; fixní oko, příčný řez

         

Arthrobotrys anchonia 2

SEM; prázdné stažené škrtící oko, detail

 

Hyphoderma mutatum 1

SEM; laterální větve atakující háďátko

         

Arthrobotrys anchonia 3

SEM; škrtící oko s kořistí, detail

 

Hyphoderma praetermissum 1

SEM; stefanocysta

         

Arthrobotrys oligospora 1

SM; síť

 

Hyphoderma praetermissum 2

TEM; stefanocysta, podélný řez

         

Arthrobotrys oligospora 2

SEM; detail sítě s adhezivní vrstvou

 

Hyphoderma sp.

SEM; stefanocysta s chycenou kořistí

a infekční hyfou

         

Cephaliophora muscicola 1

SM; chycený vířník, vyplněný trávicími

hyfami

 

Monacrosporium ellipsosporum 1

SM; postranní myceliální větve

         

Cephaliophora muscicola 2

SM; čepy

 

Nematoctonus sp. 1

SM; lepkavý knoflík

         

Dactylaria brochopaga 1

SEM; mycelium, škrtící oka s chycenou

kořistí

 

Nematoctonus sp. 2

SM; chycená kořist

         

Dactylaria brochopaga 2

SEM; škrtící oko s chycenou kořistí, detail

 

Pleurotus ostreatus 1

SM; chycené háďátko, kolonizované

hyfami

         

Dactylaria brochopaga 3

SEM; škrtící oko s chycenou kořistí, detail

 

Pleurotus ostreatus 2

SM; změny hlavové části háďátka

po kontaktu s ostreatinem

         

Dactylaria brochopaga 4

TEM; škrtící oko s chycenou kořistí

 

Pleurotus ostreatus 3

SM; jazykovité buňky

         

Dactylaria brochopaga 5

SEM; ontogeneze škrtícího oka

 

Pleurotus ostreatus 4

SM; mycelium s kapkami ostreatinu

         

Dactylaria brochopaga 6

TEM; příčný řez buňkou škrtícího oka

připraveného k chycení kořisti

 

cf. Tridentaria sp.

kresba; chycená kořist obemknutá

smyčkami hyf

         

Dactylaria brochopaga 7

TEM; struktura buněčné stěny škrtícího

oka

 

Triposporina quadridens 1

kresba; konidie, mycelium s pastmi

a chycenými amébami

         

Dactylaria brochopaga 8

SM; chycená kořist, odtržení hypodermis

od kutikuly

 

Zoophagus cornus 1

SM; azygospora s čepy na apikálním konci

         

Dactylella copepodii 1

SM; stopkaté knoflíky

 

Zoophagus insidans 1

TEM; čep

         

Dactylella copepodii 2

SM; stopkaté knoflíky s kořistí

 

Zoophagus insidans 2

TEM; čep, detail apikální části po chycení kořisti

         

Dactylella gampsospora 1

kresba; konidiofory, konidie

 

Zoophagus insidans 3

TEM; čep s chyceným vířníkem, vyplněným trávicími hyfami

Home

www.masozravky.com