Houboví parazité příbuzní predátorům

Houbové predátory a jim podobné parazity (kteří rovněž produkují pasti a chemické atraktanty) lze odlišit asi v základě následujícím způsobem. U predátorů jsou pasti v pravém slova smyslu - jsou odvozeny z hyf houby. Tyto pasti slouží k chycení kořisti a pokud je kořist lapena, zůstává připoutána k myceliu. Jeden jedinec predátora je schopen v různých ontogenetických fázích vývoje ulovit desítky (a někdy řádově i mnohem více) kusů kořisti. Predátorům podobní parazité mají pouze konidie pokryté lepkavou substancí. U parazita není cílem chycení kořisti, ale přichycení jedné nebo více konidií (tj. zárodků nového jedince) na tělo kořisti, která je odnáší s sebou, jde zde tedy nejen o zajištění zdroje energie, ale i o možnost šíření. Ontogenetický vývoj jednoho nebo i více jedinců parazita je takto svázán pouze s jedním jedincem kořisti. Podobně dochází občas i k odlomení pasti predátora (je to běžné např. u fixních ok, která mají tenkou stopku) pokud se chycená kořist příliš zmítá. Tato past ovšem neztrácí svůj infekční poteciál a po zabití kořisti se na témže jedinci predátora vytváří další pasti. V tomto případě se tedy do značné míry uplatňuje i zoochorie a vzhledem k tomu, že u hub, mající tento typ pastí, nalézáme i typ další, kde dochází k pevnému připoutání kořisti k myceliu, můžeme spekulovat o modifikaci této pasti během vývoje a postupnou náhradu funkce zařízení zajišťujícího energii funkcí zajišťující šíření nebo aspoň pozoruhodnou kombinací obou vlastností.

Rozdělování hub na parazity a predátory je samozřejmě umělé a založené pouze na jistém, snad antropomorfickém, pohledu. Nemá jakýkoliv praktický význam a není ani založeno na fylogenetických vztazích, nakonec ani v „Dictionary of The Fungi“ nejsou tyto skupiny hub odděleny a pod pojmem „predacious fungi“ nalezneme jména jak dravých hub (Arthrobotrys, Monacrosporium, Zoopagales), tak dokonce i zcela nepříbuzných parazitů (Harposporium a Verticillium). Ani většina autorů zabývajících se problematikou této skupiny hub striktně neodlišuje predátory a jim příbuzné parazity a to hlavně z důvodů jejich blízké fylogenetické příbuznosti a podobné ekologie. Ale nakonec když tam rozdíl je, proč ho nepojmenovat?

Home

www.masozravky.com