Morfologie

Jak si tedy představit typického houbového predátora? Je to organismus, složený z jednotlivých větvených a propojených mikroskopických vláken (modulů), na kterých se vyskytují pasti - v podobě lepkavých výběžků, stahujících či fixních ok, výběžků produkujících toxiny či trojrozměrných lepkavých sítí (modifikované moduly), kterými chytá kolem se pohybující kořist. To, že se jedná o mikroskopické hyfy, je poněkud zavádějící, protože celková velikost těla (hyfového systému) může být jak jen několik málo desítek mikronů tak i mnoho metrů čtverečních. Na specializovaných hyfách - nosičích (sporangioforech, konidioforech) těchto hub lze často nalézt nepohlavní spory, které mohou být jedno- nebo vícebuněčné (a které, obaleny mukózní vrstvou, rovněž někdy mohou fungovat jako pasti). Jako příklad mohou posloužit originální vyobrazení Dactylella gampsospora (vlevo) nebo Triposporina quadridens na kterých jsou vidět hyfy, konidiofory s konidiemi, případně i pasti s chycenou kořistí. U některých z dravých hub je známo i pohlavní rozmnožování, kdy jsou tvořeny miskovité plodničky - apothecia (např. u rodu Orbilia), případně i bazidiokarpy (např. rod Pleurotus - hlíva).

 

 

 

 

Dactylella gampsospora - konidiofory (c) s makrokonidiemi (k), konidiofory (mc) s mikrokonidiemi (mk) a klíčící a anastomózující makrokonidie (kk). Produkce dvou odlišných typů konidií je běžná u mnoha druhů mikroskopických hub. Její význam spočívá v odlišném určení těchto spor - makrokonidie slouží spíše k přetrvání nepříznivých podmínek, kdežto mikrokonidie jsou určeny pro rychlé šíření houby v krátké době. Velikost makrokonidií se pohybuje mezi 40 - 60 µm, velikost mikrokonidií je přibližně 8 - 15 µm. Za zaznamenání stojí i odlišná morfologie obou typů konidioforů.

Home

www.masozravky.com