Literatura & links

Vzhledem k tomu, že vlastně celé tyto stránky jsou výtahem z literatury a není v nich ani za nehet originální činnosti, je potřeba uvést seznam (a v zásadě i hrubý orientační průřez) literatury. Ten snad poslouží i k bližšímu studiu této skupiny hub.V textu neuvádím citace a to ze dvou důvodů – jednak by zbytečně drobily text již tak nepříliš přehledný a jednak tyto stránky nejsou míněny jako odborná publikace, jsou určeny spíše zájemcům z řad odborné veřejnosti a snad najdou i uplatnění jako oddechové čtivo.

Na závěr ještě dlužím poděkování všem autorům a vydavatelům použitých publikací a fotografií (a samozřejmě omluvu - autorská práva pláčou), kterých by byl příliš dlouhý seznam.

 

Barron, G. L. (1979): Observation on predatory fungi.- Can. J. Bot., 57: 187 - 193.

Barron, G. L. (1989): A new predatory Hyphomycete capturing copepods.- Can. J. Bot., 68: 691 - 696.

Barron, G. L. (1992): Lignolytic and cellulolytic fungi as predators and parasites.- In: Carroll, G. C. et Wicklow, D. T. /ed./: The fungal community, 311 – 326.

Barron, G.L. et Dierkes, Y. (1977): Nematophagous fungi: Hohenbuehelia, the perfect state of Nematoctonus.- Can. J. Bot., 55: 3054-3062.

Barron, G. L. et Thorn, R. G. (1986): Destruction of nematodes by species of Pleurotus.- Can. J. Bot., 65: 774 – 778.

Barron, G. L. et al. (1989): New Cephaliophora species capturing rotifers and tardigrades.- Can. J. Bot. 68: 685 – 690.

Burdsall, H.H. (1969): Stephanocysts: unique structures in the basidiomycetes.- Mycologia, 61: 915 - 923.

Dackman, C. et Nordbring-Hertz, B. (1992): Conidial traps - a new survival structure of the nematode-trapping fungus Arthrobotrys oligospora.- Mycol. Res., 96: 194 - 198.

Dick, M. W. (1990): The systematic position of Zoophagus insidans.- Mycol. Res., 94: 347 - 354.

Dix, A.J. et Webster, J. (1995): Fungal ecology, 549 p.

Dowsett, J. A. et Reid, J. (1976a): Light microscope observation on the trapping of nematodes by Dactylaria candida.- Can. J. Bot., 55: 2956 - 2962.

Dowsett, J. A. et Reid, J. (1976b): Transmission and scanning electron microscope observations on the trapping of nematodes by Dactylaria candida.- Can. J. Bot., 55: 2963 - 2970.

Dowsett, J. A. et al. (1977): Transmission nad scanning electron microscope observations on the trapping of nematodes by Dactylaria brochopaga.- Can. J. Bot., 55: 2945 - 2955.

Drechsler, C. (1936a): A new species of Stylopage preying on nematodes.- Mycologia, 28: 241 - 245.

Drechsler, C. (1936b): New conidial Phycomycetes destructive to terricolous amoebae.- Mycologia, 28: 363 - 389.

Drechsler, C. (1961): Some clampless hyphomycetes predacious on nematodes and rhizopods.- Sydowia, 15: 9 - 25.

Glockling, S. L. (1997): Zophagus cornus: a new species from Japan.- Mycol. Res., 101: 1179 - 1182.

Hallenberg, N. (1990): Ultrastructure of stephanocysts and basidiospores in Hyphoderma praetermissum.- Mycol. Res., 94: 1090 - 1095.

Hawksworth, D.L. et al. (1995): Dictionary of the fungi.- 616 p.

Jaffee, B.A. et al. (1996): Nematode-trapping fungi of a natural shrubland: Tests for food chain involvement.- Mycologia, 88: 554-564.

Jansson, H.-B., Nordbring-Hertz, B. (1981): Trap and conidiophore formation in Arthrobotrys superba.- Trans. Br. Mycol. Soc., 77: 205 - 207.

Jensen, C. H. et. al. (1997): Nematophagous fungi - Study by fluorescence microscopy and EDX-technique of the periodicity of trap formation in soil.-Biol. R. Res., 28: 365 - 373.

Karling, J. S. (1936): A new predacious fungus.- Mycologia, 28: 307 - 320.

Lawton, J. R. (1967): The formation and closure of the constricting ring in two nematode-catching hyphomycetes.- Trans. Br. Mycol. Soc., 50: 195 - 205.

Liou, G.Y. et Tzean, S.S. (1997): Phylogeny of the genus Arthrobotrys and allied nematode-trapping fungi based on rDNA sequences.- Mycologia, 89: 876-884.

Morikawa, C. et al. (1993): Fungal predators of rotifers - a comparative study of Zoophagus, Lecophagus and Cephaliophora.- Mycol. Res., 97: 421-428.

Nordbring-Hertz, B. (1977): Nematode-induced morphogenesis in the predacious fungus Arthrobotrys oligospora.- Nematologica, 23: 443-451.

Nordbring-Hertz, B. et al. (1989): Hyphal fusion during initial stages of trap formation in Arthrobotrys oligospora.- Antonie van Leeuwenhoek, 55: 237-244.

Pfister, D.H. et Liftik, M.E. (1995): Two Arthrobotrys anamorphs from Orbilia auricolor.- Mycologia, 87: 684-688.

Rubner, A. (1996): Revision of predacious hyphomycetes in the Dactyllela-Monacrosporium complex.- Stud. Mycol., 39, 134 p.

Saikawa, M. (1985): Ultrastructural features of the nonconstricting-ring trap in Dactyllela leptospora.- Trans. mycol. Soc. Japan, 26: 209-213.

Saikawa, M. et Morikawa, C. (1985): Electron microscopy on nematode-trapping fungus, Acaulopage pectospora.- Can. J. Bot., 63: 1386-1390.

Saikawa, M. et al. (1988): Capture of rotifers by Acaulopage pectospora, and further evidence of its similarity to Zoophagus insidians.- Mycologia, 80: 880-884.

Tzean, S.S. et Barron, G.L. (1982): A new predatory hyphomycete capturing bdelloid rotifers in soil.- Can. J. Bot., 61: 1345-1348.

Tzean, S.S. et Liou, J.Y. (1993): Nematophagous resupinate basidiomycetous fungi.- Phytopathology, 83: 1015-1020.

Webster, J. et al. (1998): Orbilia fimicoides sp. nov., the teleomorph of Dactylella cf. oxyspora.- Mycol. Res., 102: 99-102.

 

http://www.nematophage-pilze.de

Německý web spravovaný Philipem Jakobem. Je jistou informační obdobou těchto stránek. Jeho velkou výhodou je také značný seznam literatury, který rozhodně stojí za prostudování.

 

http://www.cjensen.de/html/fluomicro.html

Fluorescenční mikrofotografie dravých hub Christiana Jensena a jeho kolegů.

 

http://www.mycolog.com/chapter15.htm

Ukázka k CD-romu The Fifth Kingdom - 27 fotografií dravých hub, vesměs od G.L. Barrona.

 

http://www.lookingback.slq.qld.gov.au/aan/Jan00/duddingtonia.htm

Bližší informace o praktickém využití Duddingtonia flagrans od Gregora Yeatese.

 

http://prfdec.natur.cuni.cz/cvsm

Česká vědecká společnost pro mykologii.

 

Home

www.masozravky.com