cf. Tridentaria sp.

Nedeterminovaný druh houbového predátora (pravděpodobně náležejícího do rodu Tridentaria), s kořistí chycenou pomocí smyček hyf a vyplněnou trávicími hyfami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

www.masozravky.com