Kladogram skupiny Arthrobotrys - Monacrosporium

Fylogenetický kladogram (metoda maximální parsimonie) predátorů ze skupiny komplexu Arthrobotrys - Dactylella - Dactylaria - Monacrosporium, založený na studiu ribozomální DNA. Studované druhy jsou rozděleny do čtyř shluků, které dobře korespondují s typem pastí a nikoliv s morfologií konidioforů (resp. konidiogenních buněk) a konidií, na kterých je (víceméně) založena současná taxonomie v této skupině.

 

Home

www.masozravky.com