Monacrosporium ellipsosporum

Postranní myceliální větve u druhu Monacrosporium ellipsosporum vyrůstají v pravidelných intervalech kolmo na hyfách a jsou většinou tvořeny třemi buňkami. Jejich délka se pohybuje kolem 40 µm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

www.masozravky.com