Dactylaria brochopaga - řez pastí

Příčný řez buňkou stahujícího oka predátora Dactylaria brochopaga před expanzí. Na snímku patrné drobné vakuoly (V), elektrondenzní inkluze (OI) obsahující látky potřebné při expanzi a při pronikání do těla kořisti. Za zaznamenání stojí nestejně tlustá buněčná stěna oka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řez buňkami oka a kořistí po expanzi. Ve dvou buňkách jsou nápadné nově vzniklé velké centrální vakuoly (V). Rovněž jsou patrné dvě vnější vrstvy buněčné stěny (tmavá linie) na vnější straně kruhu buněk. Tělo kořisti je tlakem buněk kruhu při expanzi výrazně zmáčknuto. Z jedné z buněk oka proniká predátor do těla kořisti (IP), kde je vytvořen infekční bulbus (IB), z kterého později vyrůstají asimilační hyfy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

www.masozravky.com