Masožravky


Jsme na startovní čáře! A ve vynikající formě!

Zajímá Vás, jak pokračujeme se zakládáním nové společnosti pěstitelů masožravých rostlin. Pak neváhejte a čtěte dále! (23. října 2007)
Poznámka na úvod (od Kamila Páska): Tento e-mail od nás v minulých dnech obdrželi všichni zájemci, kteří se nějakým způsobem rozhodli zapojit do činnosti našeho nového spolku. Ostatním jej rádi předkládáme k nahlédnutí. Do doby, než budou hotovy oficiální webové stránky společnosti, budu využívat tohoto místa na těchto stránkách, jako provizorní "nástěnku" pro tento společný projekt.

Vážení příznivci masožravých rostlin,

jak již víte, našim záměrem je založit společnost pěstitelů masožravých rostlin, postavenou na otevřenosti a aktivním přístupu jednotlivých členů a také na vzájemné názorové a programové blízkosti a vstřícnosti.

Vyjádřili jste svůj zájem podílet se na vzniku nové společnosti pěstitelů masožravých rostlin a mnozí z vás také nabídli i něco ze svého umu, který by jako vklad mohli od počátku vložit. Všem vám za váš zájem děkujeme.
 
Zároveň si myslíme, že doba nazrála natolik, abychom vám mohli sdělit již některé první konkrétnější informace, stejně jako bychom naopak rádi od vás získali vaše názory, připomínky, návrhy a poznatky, které by nám všem pomohly vytvořit společnost takovou, jakou si co nejvíce z nás bude přát. To vše bude určitě od nás společně vyžadovat zvláště na počátku zvýšenou aktivitu a nebojíme se říct, že i určité oběti. Minimálně časové a invenční.
 
Toto je tedy první informativní e-mail, který vám zasíláme. Není potřeba se bát, informace v něm rozhodně nejsou tajné a pokud si myslíte, že ve vašem okolí existují další obdobní nadšenci, kteří by měli zájem se do činnosti našeho nového spolku zapojit, neváhejte ho předat dál.

Pokud tedy vy, kteří tuto zprávu čtete, patříte právě do skupiny potenciálních kolegů, kteří byli osloveni až tímto způsobem a máte zájem se nějak aktivně zapojit, kontaktujte,prosím, Radka Kastnera (
trainxpress@post.cz), zařadí vás na seznam spolupracovníků a zájemců o vstup do této nové společnosti. Zařazení na tento seznam je zcela nezávazné. Potěší však, pokud napíšete o sobě pár řádků a něco bližšího o tom, co byste byli schopni a ochotni pro novou společnost udělat a jak si představujete novou společnost. Za každý názor budeme vděční. Naprosto není nutné, pokud by vám tato alternativa nevyhovovala, do společnosti vstupovat. Máme zájem i o "nezávislé" spolupracovníky ochotné pomoci v různých rozmanitých oblastech. Pokud je to zrovna váš případ a chcete se zapojit alespoň touto formou, pak také kontaktujte Radka Kastnera (trainxpress@post.cz).

 
Co děláme nyní?

STANOVY
V současné době připravujeme stanovy. Vzhledem k nutnosti je co nejrychleji zaregistrovat na ministerstvu vnitra a tím fakticky spustit činnost nové společnosti pěstitelů masožravých rostlin si dovolíme udělat tento první
krok pouze v "užším kroužku" bez dalšího momentálního připomínkování. Tyto stanovy budou každému předloženy při nabídce členství v nové společnosti a o jejich obsahu se bude diskutovat na první valné hromadě. Případné změny pak budou po schválení valnou hromadou dodatečně zapracovány.

REDAKČNÍ RADA
Redakční rada nového časopisu je kompletní. Probíhají přípravy a kompletace prvního, nultého čísla tak, aby časopis byl k dispozici před konáním první valné hromady, respektive před koncem letošního roku. Šéfredaktorem časopisu je Richard Pichl (richard.pichl@seznam.cz), který má s podobnou činností již bohaté zkušenosti.
 
VALNÁ HROMADA
První oficiální a ustanovující Valná hromada se může sejít již na jaře 2008. Zde by měly proběhnout regulérní volby do orgánů společnosti, schválení Stanov a programu společnosti a stanovení priorit na nejbližší období.


Rádi bychom  v současnosti využili vašeho deklarovaného zájmu o tuto novou společnost a požádali vás, abyste se již nyní aktivně zapojili do jejího budování a formování a to tím, že se zamyslíte nad následujícími body a své návrhy zašlete Radkovi Kastnerovi na email: trainxpress@post.cz, který z nich udělá souhrn. Vašich názorů si ceníme a věříme, že u každého návrhu nebo připomínky se pokusíte zformulovat i vaši představu o tom, jak do dané aktivity či problematiky aktivně zapojit jednotlivé kolegy a sebe a jak by nás všechny tato činnost měla do budoucna motivovat.

1. ČASOPIS / ZPRAVODAJ.
Jakou by měl mít formu a jak často by měl vycházet (nutno zohlednit náklady na tisk ve vztahu k členským příspěvkům – viz níže). Jaké by se vám líbilo členění, rozsah, rubriky? Jaký by měl být obsah? Kde získávat zdroje pro publikování? Vzhledem k vysokým nákladům na tisk, spokojili byste se pouze s elektronickou formou místo klasické tiskoviny nebo spíše upřednostnili černobílou verzi, před barevnou? Případně akceptovali obdržet část informací pouze v podobě elektronické, zasílané e-mailem? Naší prioritou je mít časopis tištěný, ale vše samozřejmě bude záležet i na vašich názorech a aktivitě, případně volných prostředcích.

2. WEB
Rozdělit webové rozhraní na část pro členy a část pro ostatní veřejnost? Co by každá část měla obsahovat? Měl by web pouze informovat o společnosti a jejích aktivitách, nebo by měl také pokrývat i informace o jednotlivých masožravých rostlinách, pěstování, galerie, apod.? Nutno přemýšlet nad tím, jak byste se do každé konkrétní činnosti mohli zapojit i vy sami, protože čím větší záběr, tím větší nutnost získávání a pořizování informací.

3. VÝHODY
Jaké výhody by měla společnost členům poskytovat? Jak si představujete rozdíl mezi členem a nečlenem společnosti z pohledu k přístupu k "výhodám", které bude společnost poskytovat? Je pro vás důležité, aby byli členové zvýhodněni? Vadilo by vám, kdyby se ostatní třeba "vykoupili" za přístup ke členským výhodám nebo jejich části vyšším příspěvkem? Přemýšlejte o výhodách i z toho pohledu, kde na danou výhodu společnost vezme „prostředky“, někdy jde o informace, jindy o lidi, semena, knihy atd., jak jsme toto v počátku při rozjezdu schopni zajistit?

4. FINANCE
Jak financovat chod společnosti? Jak vysoký jste ochotni akceptovat roční členský příspěvek? (S přihlédnutím k výhodám, které budete chtít, aby společnost poskytovala – možné jsou tedy časopis, web, exkurze, knihovna, semenná banka, atd., vše ale v závislosti na vaší aktivitě, kterou do společnosti investujete). Jaká konkrétní částka vám přijde adekvátní? Poměřte si vámi akceptovanou částku s vámi navrhovanými výhodami pro členy a navrhovanými způsoby financování. Jak jsou konkrétní návrhy pro financování společnosti (mimo členských příspěvků) ve skutečnosti reálné?

Několik praktických informací na závěr:

Pokud máte k dispozici již nějaký kompletní článek nebo příspěvek nebo ho chcete do prvního čísla nabídnout, neváhejte a kontaktujte co nejdříve šéfredaktora Richarda Pichla na následující email:
richard.pichl@seznam.cz , můžete se tak stát spoluautory historicky prvního čísla nového časopisu věnovaného masožravým rostlinám.

Pokud chcete namalovat perokresbu, nebo již máte něco nakresleného v šuplíku, kontaktujte prosím Martina Faměru na emailu:
mafam@post.cz , který vám sdělí, jaké (pero)kresby jsou momentálně žádány nebo od vás kopie vašich kreseb na budoucí publikaci rád převezme. Pomůžete nám tak rozšířit stávající databanku obrázků, která bude zpětně použita pro potřeby nás všech, pěstitelů masožravých rostlin.

Pokud máte zájem do tohoto čísla zpracovat překlad z němčiny nebo angličtiny, kontaktujte, prosím, s nabídkou Kamila Páska na emailu
kamil.pasek@seznam.cz. Jeden "testovací" text vám bude obratem zaslán. I tímto způsobem se můžete stát spoluautory a spolutvůrci.
 
Masožravkám zdar!
 
 
Kamil Pásek
Radek Kastner
Richard Pichl
Jaroslav Liška
František Malý
Martin Faměra
Michal Porteš