Masožravky


Staňte se zakládajícím členem nové společnosti!

Nyní se naskýtá jedinečná šance, být u zrodu nové společnosti pěstitelů masožravých rostlin. Chcete být u toho?
Zrození nové společnosti pěstitelů masožravých rostlin se blíží. Zdá se, že ochotných lidí spojit se pro dobrou věc a hlavně něco pro to aktivně udělat není rozhodně málo. A to i mimo a nebo souběžně se zavedenými strukturami. A to jsem tomu sám zpočátku mnoho nevěřil!
 
Takže nám zbývá doladit stanovy, rozdělit si vzájemně práci a jdeme na to! Na co se tedy můžete těšit? Časopis, web, akce...to vše ve zkratce. A chtělo by se říci: „a ještě mnohem více“. Ale nechám si taky nějaká překvapení. A nebo chcete být vy osobně u zdroje, jako zakládající člen a nebo členka (o dámy stojíme rozhodně více!) a podílet se na budování a vzniku nové společnosti? A sami tím také něco pro sebe získat? Pak mi prosím napište na kamil.pasek@seznam.cz.
 
Naší společnou vizí je vybudovat profesionální společnost, sloužící jako zázemí pro aktivní kolegy se vztahem k masožravým rostlinám. Lidi, kteří mají zájem pro svůj koníček něco dalšího udělat a souběžně jsou také schopni obětovat trochu svého času prací pro ostatní. Fungování společnosti bude postaveno na spolupodílení se svých členů, tak aby každý člen mohl svým kolegům a spolupracovníkům něco aktivně přinést, ale zároveň aby měl současně výsostné právo využívat i výsledky jejich práce a jiných hmatatelných výhod. Společnost navíc bude poskytovat rychlý a kvalitní servis a služby v dalších navazujících oblastech. Díky této symbióze posune každý svoji úroveň pěstování, znalostí, dovedností, kontaktů, apod... zase o něco dále. Komenzálismus ostatních neaktivních jedinců nebude nepřípustný (práce není povinnost), ale bude oproti tomu velmi znevýhodněn, například vyššími úhradami za „služby a servis“, tak aby tato daň „z pasivity“ (což je také každého svobodná volba) sloužila více pro blaho a potřeby těch aktivních členů, kteří pro společnost něco ve svém volném čase dělají.
 
A jak nám můžete pomoci právě Vy? Buďte aktivní! Nemějte obavy, že právě Vás nikdo nepotřebuje; je množství drobných činností, kde nám i sami sobě můžete být užiteční. Zapojit se může každý, jen mít ochotu věnovat tomuto společnému projektu pár hodin měsíčně... Stačí mít chuť a napsat email, my už Vám konkrétní práci najdeme.
 
Je jasné, že jednotlivec nezvládne všechno, ale pokusíme se práci rovnoměrně rozdělit mezi všechny zájemce a podle jejich dispozic, aby každý dostal jen stravitelné sousto a takové na které sám stačí. A v tom bude celé kouzlo a maximální užitek tohoto „společného“ úsilí.
 
A pro inspiraci, níže naleznete několik konkrétních činností se kterými stále potřebujeme Vaši pomoc:
 
Časopis / Zpravodaj:
 
Vlastní autorské články, glosy, krátké tipy, recenze (literatury, internetových zdrojů), rozhovory, překlady (angličtina, němčina, španělština, portugalština, italština...), distribuce časopisu, sazba a příprava, zajištění tisku, kompilace CD s pdf verzí časopisu, perokresby rostlin, mapy, fotografie......
 
Semenná banka:
 
Správa banky, balení semen, nabídka a aktualizace seznamů na webu i ve zpravodaji, rozesílání, kontakty mezi dodavateli a zájemci, aktivní vyhledávání vhodných zdrojů v cizině, jak již pro nákup nebo výměnu.
 
Běžný provoz společnosti:
 
Účetnictví, kontakty a komunikace se členy a zahraničím, internetová komunikace, organizace jednotlivých projektů a činností, drobné práce všeho druhu...., marketing a reklama, zajišťování sponzoringu, propagace aktivit. Množství dalších různorodých činností.
 
Provoz webu, fóra a jejich obsah:
 
Příprava a správa, webhosting, grafika, moderovaní, plnění obsahu, fotogalerie, monitoring ostatních zdrojů, odkazy, databáze, správa jednotlivých sekcí. A mnoho další práce!
 
Knihovna
 
Nákup literatury, časopisů, archivace separátů, třídění, vyhledávání nových zdrojů, poskytování členům, agenda...
 
Výlety a jiné akce (výstavy, přednášky):
 

Zajištění ubytovaní, kontaktů, dopravy, vyhledávání vhodných míst pro masožravé exkurze (příroda, botanické zahrady, sbírky), běžná organizace a agenda akcí, zajištění vhodných prostor, přednášejících, průvodcovská služba, kontakty v regionech (místní kluby).

 
A na závěr se vracím s tradičními obrázky orchidejí. Snímky z tohoto týdne. Na prvním obrázku je Pleurothalis spec. (tento květ snad musí přitahovat opylovače z nějakého jiného světa!), na druhém snímku je Bulbophyllum putidum, povšimněte si malých třásní, které vlají ve větru... Na snímek se bohužel již nevešel velmi dlouhý spodní pysk květu. Tak alespoň na tomto obrázku.