Masožravky


Má to vůbec smysl?

Proč zakládat novou společnost pro pěstitele masožravých rostlin? Přečtěte si důvody, proč do toho jdu já osobně! (28. září 2007)
Uplynul nám další týden. Týden, který jsem strávil s rodinou, relaxací na houbách a hlavně odpočinkem. Emoce již opadly a já jsem zase o trochu chytřejší. Alespoň v tom, kolik lidí by si přálo nějakou změnu a hlavně bylo by ochotno něco pro tuto změnu aktivně udělat. Ale prozatím si to nechám pro sebe.
 
Narozdíl od několika málo kolegů si naprosto nemyslím, že Darwinianu lze reformovat demokratickými procesy zevnitř, a že potřeba jiné konkurenční organizace na malém českém dvorku zde vlastně není (či je dokonce na škodu!), jen je nutné trpělivě a pasivně čekat, až se doba a hlavně lidi (!) změní a nastanou lepší okolnosti! (Trochu příznačné a specificky české, že ano?)
 
Naprosto však chápu své kolegy, kteří vyčkávají a do ničeho nového se zbrkle nehrnou. A proč by taky měli? Jak se zdá, většině daná úroveň Darwiniany stačí a vyhovuje; a těch několik schopných (a hlavně ochotných něco pro společnou věc udělat!), kteří již překonali „průměrnou“ úroveň běžného domácího pěstitele si jistě dokáže poradit samo i bez nějaké další organizace a raději nasměřuje svůj zájem do ověřených a stabilních mezinárodních organizací (ICPS, GFP, apod.), případně na jiná fóra s vyšší úrovní (CPUK, apod.) a k mezinárodním kontaktům. Stejně tak, jako jsem to dělal doposud i já sám. Darwinianu k životu nepotřebují, nic od ní nečekají, nic ji nebudou dávat. Proč taky. A proč by pak měli investovat svoji energii a vzácný čas zrovna do tohoto (dalšího) někým organizovaného projektu, který navíc vypadá téměř naprosto stejně? Také si tuto otázku často kladu. Mám i já osobně toto také zapotřebí?
 
A pro ty ostatní, řekněme začínající, má DW stále otevřenou náruč, jak jsme si mohli celkem nadávno přečíst na fóru z pera bývalé paní prezidentky Rubešové. Cituji: „Zároveň si ale myslím, že vždy bude množství poněkud méně vědeckých, amatérštějších i úplně začínajících pěstitelů, kterým bude v Darwinianě fajn mezi ostatními šílenci ukazujícími si fotky, debatujícími na výstavě nebo na výletě nebo na fóru. A pro ně se budeme snažit tady dál být.“ Lépe bych to ani já nevyjádřil.
 
Takže proč do toho jít? Na to si musí odpovědět každý sám pro sebe. Já své důvody znám.
 
Za více než 20 let co sám masožravé rostliny pěstuji jsem svoji prací a zkušenostmi vybudoval sbírku masožravých rostlin, která paří mezi největší na světě a je uznávána na celosvětové úrovni. A proto mi není naprosto lhostejné, jací lidé a s jakým pěstitelským i osobním renomé mě ve světě a u jiných renomovaných institucí reprezentují a vydávají se za zástupce všech pěstitelů tady. Není mi jedno, jaký obsah a úroveň bude mít časopis, který zde o rostlinách vychází. Není mi lhostejné, kdo bude pořádat příští Evropskou burzu v ČR a kde se bude konat. Není mi už vůbec lhostejné, jak je veřejně i skrytě zacházeno s jinými kolegy, kteří mají odlišný názor. Konec konců, co mi vadí, jsem více emotivně a detailně vyjádřil v minulém příspěvku...
 
Naopak bych chtěl, aby nás reprezentovaly odborné a morální autority nestranící účelově jen těm, u kterých se jim to zrovna hodí.  Chtěl bych, abychom společně (profesionálové i amatéři) posunuli úroveň pěstování rostlin někam dále, jak už časopisem na úrovni a nebo i dalšími aktivitami, jako jsou přednášky, exkurze na odborná pracoviště, botanické zahrady a nebo prací v terénu. Chtěl bych, abychom byli i v zahraničí vnímáni jako homogenní a jednotná skupina pokud možno (velmi) schopných pěstitelů a chlubili se svými výsledky a ne jako parta rozhádaných dětí. Chtěl bych také, aby společnost a její vedení nezasahovalo do interních sporů mezi jednotlivými pěstiteli a zejména je uměle nevyvolávalo - a následně pak toto nuceně neřešilo k blahu toho, či onoho člena.  Chtěl bych aby se nová společnost stala díky práci svých členů a výsledkům rovnoprávným partnerem na úrovni pro podobné organizace v zahraničí a získala si tak důvěru a renomé jak u pěstitelů doma tak i v cizině.
 
Organizace pro nás pěstitele a jiné zájemce o masožravé rostliny v mém chápání má poskytovat výborný servis, služby a zázemí všem svým členům bez výjímky. Nic více, nic méně.  Není to rodina, která by měla kohokoliv usměrňovat (vychovávat, kárat, dohlížet, kontrolovat, plísnit) ani klan vyvolených, který upřednostňuje jen svoji kliku, ani skupina bojující za privátní zájmy určitého konkrétního jednotlivce.
 

Pokud se Vám zdá moje „vize“ správná a nebo máte svoji podobnou vizi a chcete pro to taky něco sami udělat, pak se k nám prosím přidejte! Třeba jen zpočátku tím, že mi napíšete e-mail na kamil.pasek@seznam.cz.